Fanget opp av
Author: infokilden

Hva er finansielle differansekontrakter

Hva er finansielle differansekontrakter

En CFD (contract for difference) er populær investeringsform som lar investorer handle prisendringene på forskjellige finansielle eiendeler. En CFD-kontrakt er i utgangspunktet en avtale om å betale differansen mellom åpnings- og sluttkursen til en underliggende eiendel. Flere nettmeglere som blant annet Plus500 tilbyr handel i finansielle differansekontrakter. Som investor vil du tjene penger hvis spådommen din om kursbevegelsen er riktig (megleren betaler deg differansen); og du vil pådra deg tap hvis spådommen din om kursretningsbevegelsen er feil (du betaler megleren…

Les mer Les mer

Hva er krafttrading

Hva er krafttrading

Kraftmarkedet kan deles i to deler: Fysisk marked og Finansielt marked. Spekulanter handler sjeldent i det fysiske markedet. En handler typisk kun finansielt. Futures (uker, måneder, kvartal, år) Opsjoner (kvartal, år) Kraft i form av strøm skiller seg fra de fleste andre varer ved at den egner seg dårlig til lagring. Det må derfor til enhver tid være god balanse mellom produksjon og forbruk. I engrosmarkedet kjøpes og selges enormt store kraftvolum, og det er der prisdannelsen for hver enkelt…

Les mer Les mer