Fanget opp av
Month: oktober 2021

Hva er krafttrading

Hva er krafttrading

Kraftmarkedet kan deles i to deler: Fysisk marked og Finansielt marked. Spekulanter handler sjeldent i det fysiske markedet. En handler typisk kun finansielt. Futures (uker, måneder, kvartal, år) Opsjoner (kvartal, år) Kraft i form av strøm skiller seg fra de fleste andre varer ved at den egner seg dårlig til lagring. Det må derfor til enhver tid være god balanse mellom produksjon og forbruk. I engrosmarkedet kjøpes og selges enormt store kraftvolum, og det er der prisdannelsen for hver enkelt…

Les mer Les mer